هوش مصنوعی

نژاد پرستی در فناوری های تشخیص هم نفوذ نموده است

شواهد نشان می دهد که سیستم های تشخیص چهره که توسط نیروهای پلیس در سراسر دنیا مستقر شده اند، عملکرد دقیقی برای تشخیص سیاه پوستان ندارند.

3 شهریور 1398